Martin Saes nieuwe voorzitter BINKZ

Het bestuur van Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ) is zeer verheugd met de aanstelling van Martin Saes als nieuwe voorzitter. Op de Algemene Ledenvergadering stemde de leden in met zijn voordracht. In de bijlage kunt u meer lezen over wie Martin Saes is.  

Financiering kinderpalliatieve zorg.

De handreiking financiering palliatieve zorg 2021 is uitgebreid met kinderpalliatieve zorg. Op Palliaweb kunt u meer lezen over de handreiking via palliaweb.nl/nieuws/2020/handreiking-financiering-palliatieve-zorg-2021-uit U kunt de de volledige tekst van de handreiking financiering palliatieve zorg 2021 ook hier direct downloaden als pdf.  

Stappenplan verpleegkundige zorg in eigen omgeving

Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK) en de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) hebben – in nauwe samenwerking met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) – een stappenplan gemaakt ten behoeve van de kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis ten tijde van de Corona-uitbraak. download stappenplan verpleegkundige kindzorg (dd 20 april 2020 – pdf)

Vragenlijst Coronavirus: welke gevolgen heeft dit voor jouw kind?

Het Coronavirus vormt het gesprek van de dag. Iedereen heeft ermee te maken, hoewel de effecten voor de een minder ingrijpend zullen zijn dan voor de ander. In de zorg worden verschillende maatregelen genomen. Zo bereiden ziekenhuizen zich voor op veel patiënten met een mogelijke Coronabesmetting. Behandelingen, onderzoeken of operaties die minder spoed vragen worden … Meer lezen

Reactie feitelijke onjuistheden brief BVIKZ 28 maart 2020

Kind & Ziekenhuis, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, V & VN Kinderverpleegkunde, Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ) en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg betreuren ten zeerste dat de BIVKZ zaterdag 28 maart jl. met een schrijven naar buiten is gekomen richting hun leden en de politiek. In dit schrijven staan meerdere feitelijke onjuistheden vermeld. De reactie van bovengenoemde … Meer lezen

Brief voor ouders over Corona virus

Geachte ouder(s)/verzorger(s), De maatregelen en de zorgen die u als ouder heeft omtrent het coronavirus legt een extra druk op u als ouder. Verpleegkundig kinderdagverblijven zijn (deels) gesloten, respijtzorg is niet altijd mogelijk en de vraag of het veilig is om de kinderverpleegkundige thuis te laten komen, maakt dat u de zorg niet uit handen … Meer lezen

Standpunt BINKZ met betrekking tot PBG indicatiestellling

De laatste weken is er veel te doen rondom de PGB indicatiestelling voor de kindzorg. BINKZ is hierin van mening dat de problemen voort te komen uit het doorvoeren van een aanpassingen in de diverse PGB reglementen. Hierdoor komen ouders in financiële problemen en worden indicerende kinderverpleegkundigen in een rol geplaatst waar ze niet voor … Meer lezen

Vacature voorzitter BINKZ

De Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) heeft een uitdagende functie open en wel die van voorzitter. BINKZ is de branchevereniging die zich sterk maakt voor de integrale kinderverpleegkundige zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving. Leden van de Branchevereniging zijn organisaties die kinderverpleegkundige zorg leveren in de thuiszorg, in het kinderzorghuis en in het … Meer lezen

Afscheid van Jacob Hofdijk

Op 20 september 2019 heeft Jacob Hofdijk afscheid genomen als voorzitter van de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ). Jacob heeft zich voor de Vereniging Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) en daarna voor BINKZ afgelopen jaren buitengewoon ingezet ten behoeve van Integrale Kindzorg in Nederland. BINKZ is één van de partners in het programma van het Medische Kindzorgsysteem (MKS). … Meer lezen

Naamswijziging opleiding kinderverpleegkundige per 1 augustus 2018

Op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per 1 augustus 2018 de opleidingsnaam van de kinderverpleegkundige extramurale zorg gewijzigd in kinderverpleegkundige. Vanaf dat moment zal er sprake zijn van één diplomatitel met twee uitstroomprofielen namelijk ‘intramurale zorg’ en ‘extramurale zorg’. Deze uitstroomprofielen zijn nodig omdat er sprake is van een gering … Meer lezen

Brancheorganisaties voor integrale kindzorg buiten het ziekenhuis slaan handen ineen en gaan samen verder onder nieuwe naam BINKZ

Op 9 juli heeft Hugo de Jonge – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport –  tijdens  zijn werkbezoek het eerste BINKZ-lidmaatschapstegeltje overhandigd aan Wilma Stoelinga van Kinderhospice Binnenveld.. De brancheorganisatie VGVK (Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg) en BMKT (Branchevereniging Medische Kindzorg Thuis) hebben op 25 juni jl. formeel de handen ineen geslagen en besloten om samen verder … Meer lezen

Minister De Jonge tijdens werkbezoek kinderhospice Binnenveld in Barneveld: Kindzorg hoort zorg rondom kind en gezin te zijn

‘Het is ontzettend belangrijk dat we zieke kinderen en hun familie zoveel mogelijk ontlasten en helpen door goede organisatie, begeleiding en liefdevolle zorg op de juiste plek. Dat kan alleen door samenwerking.’ Dit zegt minister Hugo de Jonge van VWS over het Medische Kindzorgsysteem (MKS) bij het werkbezoek op 9 juli 2018 aan het kinderhospice … Meer lezen