Naamswijziging opleiding kinderverpleegkundige per 1 augustus 2018

Op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per 1 augustus 2018 de opleidingsnaam van de kinderverpleegkundige extramurale zorg gewijzigd in kinderverpleegkundige. Vanaf dat moment zal er sprake zijn van één diplomatitel met twee uitstroomprofielen namelijk ‘intramurale zorg’ en ‘extramurale zorg’.

Deze uitstroomprofielen zijn nodig omdat er sprake is van een gering verschil in de opleidingseisen, te weten de opleidingssetting en de eisen die aan de praktijkleersituatie worden gesteld.

Het CZO zal vervolgens de opleidingseisen synchroniseren waardoor het benoemen van de uitstroomprofielen in de toekomst niet meer noodzakelijk is.

Dit betekent dat de CZO erkende BINKZ leden aanspraak kunnen maken op de beschikbaarheidsbijdrage bij het succesvol afronden van de opleiding tot kinderverpleegkundige. Zij kunnen daartoe de verlening aanvragen via het CZO bij de NZA voor 1 oktober 2018.