Medisch Kindzorg Systeem (MKS)

Het Medische Kindzorg Systeem: gebaseerd op de rechten van het kind
Het MKS is een systematiek voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis voor kinderen en jongeren (0 t/m 17 jaar) met een somatische (lichamelijke) aandoening die onder de eindverantwoordelijkheid staan van een kinderarts of een andere medisch specialist. Het MKS – nog volop in ontwikkeling – is gebaseerd op de rechten van het kind. De behoeften van het kind (en het gezin) staan altijd centraal. Zij moeten ook buiten het ziekenhuis kunnen rekenen op hoogstaande, doelmatige en duurzame zorg.

Verpleegkundige zorg aan kinderen buiten het ziekenhuis
Het MKS is manier van indiceren, regelen en organiseren van (medische) zorg buiten het ziekenhuis aan kinderen tot en met 17 jaar met een somatische (lichamelijke) aandoening. Deze kinderen staan onder de eindverantwoordelijkheid van een kinderarts of een ander medisch specialist. Het MKS omvat vier fasen: verwijsboom, hulpbehoeftescan, overkoepelend zorgplan en beslisboom. Daarbij staan de belangen van het kind en de ouders/verzorgers voorop. Het doel: dezelfde kwaliteit van zorg als in het ziekenhuis: hoogstaand, doelmatig en duurzaam. Zodat het kind de best mogelijke zorg krijgt. En zodat het kind en gezin zo normaal mogelijk kan functioneren.

MKS projecten
Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) is volop in ontwikkeling. Het omvat vier fasen en is bedoeld als instrument voor iedereen die is betrokken bij de zorg voor een (ernstig) ziek kind. Het MKS is er voor zowel voor professionals als ouders/verzorgers.  Met als doel: een optimale zorg buiten het ziekenhuis. Het doel voor 2016 is dat alle partijen bekend zijn met het systeem en dit gaan gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie over het MKS-programma is te vinden op www.mksprogramma.nl. De aflopen periode is hard gewerkt aan de Routemap. Het Plan van Aanpak op weg naar Integrale Kindzorg voor kinderen met zorgbehoeften in 2024 is nu definitief opgemaakt. Meer informatie is te vinden in het Plan van Aanpak MKS 2020 (pdf)