PREM Kindzorg: ervaringsvragen die aansluiten bij de beleving van ouders en kind.

Branchevereniging Integrale KindZorg en Stichting Kind en Ziekenhuis zijn verheugd dat vanaf 1 juni 2021 de PREM Kindzorg officieel in gebruik genomen kan worden en hiermee recht doet aan de zorg voor kinderen die verpleging en verzorging nodig hebben.

In de bijlage kunt u het volledige bericht lezen.