Reactie feitelijke onjuistheden brief BVIKZ 28 maart 2020

Kind & Ziekenhuis, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, V & VN Kinderverpleegkunde, Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ) en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg betreuren ten zeerste dat de BIVKZ zaterdag 28 maart jl. met een schrijven naar buiten is gekomen richting hun leden en de politiek. In dit schrijven staan meerdere feitelijke onjuistheden vermeld.

De reactie van bovengenoemde partijen is hieronder te donwloaden.

Brief Samenwerkende kindzorgpartijen_Corona en foutieve info_2020-03-29