Standpunt BINKZ met betrekking tot PBG indicatiestellling

De laatste weken is er veel te doen rondom de PGB indicatiestelling voor de kindzorg.

BINKZ is hierin van mening dat de problemen voort te komen uit het doorvoeren van een aanpassingen in de diverse PGB reglementen. Hierdoor komen ouders in financiële problemen en worden indicerende kinderverpleegkundigen in een rol geplaatst waar ze niet voor zijn opgeleid en
waar ze ook niet voor kiezen.

De taak van de indicerende kinderverpleegkundige is het inventariseren van de zorgbehoefte van het kind en gezin. De kinderverpleegkundige indiceert zorg conform het normenkader van de V&VN en wet- en regelgeving. Het budget wat bij de inventarisatie van de zorg hoort is een zaak van de zorgverzekeraar.

Ouders/verzorgers die, doordat zij voor hun zieke kind willen of moeten zorgen, daarbij hun werk moeten opgeven en dus hun inkomen verliezen zouden gecompenseerd moeten worden uit de sociale wetten die er zijn voor werk en inkomen.

Oproep vanuit BINKZ aan de politiek is dan ook om haar verantwoording hiervoor nemen en ervoor te zorgen dat er op korte termijn een overgangsregeling komt.

Zorg hoort bij de zorgverzekeraar en inkomen bij de sociale wetgeving.

Het bestuur van BINKZ