Stappenplan verpleegkundige zorg in eigen omgeving

Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK) en de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) hebben – in nauwe samenwerking met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) – een stappenplan gemaakt ten behoeve van de kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis ten tijde van de Corona-uitbraak.

download stappenplan verpleegkundige kindzorg (dd 20 april 2020 – pdf)