Vragenlijst Coronavirus: welke gevolgen heeft dit voor jouw kind?

Het Coronavirus vormt het gesprek van de dag. Iedereen heeft ermee te maken, hoewel de effecten voor de een minder ingrijpend zullen zijn dan voor de ander. In de zorg worden verschillende maatregelen genomen. Zo bereiden ziekenhuizen zich voor op veel patiënten met een mogelijke Coronabesmetting. Behandelingen, onderzoeken of operaties die minder spoed vragen worden uitgesteld en later gepland. Dit zijn nu noodzakelijke maatregelen, maar wat zijn de gevolgen?

Had jouw kind een afspraak voor een onderzoek of operatie en is deze nu uitgesteld? Wat betekent dit? Heeft je kind een kwetsbare gezondheid en maak je je zorgen dat je behandeling of onderzoek wordt uitgesteld?
Heeft uw kind een chronische ziekte en of beperking? Is de dagbesteding of het verpleging kinderdagverblijf gesloten of wilt u uw kind hier nu zelf niet naar toe brengen? Wat betekent het coronavirus dan nu voor uw gezin?

Stichting Kind en Ziekenhuis is als patiëntenorganisatie geïnteresseerd in deze informatie omdat het inzicht geeft waar uitdagingen liggen die wij met de politiek en andere relevante partijen kunnen oppakken. U kunt als ouder deze vragenlijst anoniem invullen via:

www.kindenziekenhuis.nl/coronazorgen