BINKZ: Branchevereniging Integrale Kindzorg

De Branchevereniging voor INtegrale KindZorg – BINKZ – is in juli 2018 opgericht door de Branchevereniging Gespecialiseerde Kindzorg (VGVK) en de Branchevereniging Medische Specialistische Kindzorg Thuis (BMKT).

BINKZ wil van nu af aan dé vereniging zijn van organisaties, die zich inzetten voor de introductie van de Integrale Kindzorg. De huidige leden hebben zich gespecialiseerd in de verpleegkundige kindzorg buiten het ziekenhuis. De vereniging BINKZ is opgericht om de belangen van haar leden te behartigen en om de kennis omtrent de zorg voor het (ernstig) zieke kind te ontwikkelen en te delen door te streven naar de invoering van Integrale Kindzorg (MKS).

Integrale Kindzorg kent drie soorten diensten en daartoe kent BINKZ drie secties:

De leden kunnen meerdere soorten kindzorg leveren.

Nieuws

Verpleegkundig kinderdagverblijven

Een verpleegkundig kinderdagverblijf is een dagverblijf waar kinderen van 0-4 jaar met (complex) medische problematiek en kinderen met een somatisch gerelateerde beperking terecht kunnen. Het doel is een omgeving te creëren waar kinderen ondanks hun ziekte of beperking kind kunnen zijn.

Lees verder

Kinderthuiszorg

Een kinderthuiszorg organisatie biedt verpleegkundige zorg en begeleiding aan kinderen van 0-18 jaar met een (complexe) zorgvraag in de thuissituatie, de dagopvang of op school.

Lees verder

Verpleegkundig kinderzorghuizen

Een verpleegkundig kinderzorghuis is een huis waar zieke kinderen/jongeren van 0 tot en met 18 jaar, vaak met complexe zorgvragen, (tijdelijk) kunnen verblijven of logeren. Het betreft verzorging en verpleging die 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt gegeven.

Lees verder

De missie van BINKZ

De missie van de Branchevereniging INtegrale KindZorg is drieledig:

  • De branchevereniging BINKZ vertegenwoordigt de sector in het contact met relevante partijen waaronder overheden, politiek en verzekeraars. Daarnaast faciliteert BINKZ de verbinding tussen de leden, de ouders en kind en de vele andere disciplines die bij de zorg voor kind en gezin betrokken zijn.
  • De branchevereniging BINKZ voelt zich verantwoordelijk voor het bieden van betaalbare professionele, kwalitatief hoogwaardige zorg van het (ernstig) zieke kind en zijn/haar gezin waarbij een gezond rendement voor de zorgorganisaties geborgd is.
  • De branchevereniging BINKZ streeft na dat de kindzorg op een goede wijze is gepositioneerd in de kwaliteits- en bekostigingskaders, en toegankelijk is voor kinderen/ouders en met een faire bekostiging voor de zorgaanbieder.

Lees verder over BINKZ, haar visie en de beoogde strategische aanpak voor de komende jaren

Contact

BINKZ – Branchevereniging Integrale Kindzorg

Voorzitter – Martin Saes

Secretariaat / Petra Bakker – info@binkz.nl

Heeft u een PGB indicatie nodig, bel één van onze leden https://binkz.nl/overzicht-leden