Missie en visie

De branchevereniging BINKZ is een vereniging, die ontstaan is vanuit de Branchevereniging Gespecialiseerde Kindzorg (VGVK) en de Branchevereniging Medische Specialistische Kindzorg Thuis (BMKT) en is een vereniging van organisaties, die zich hebben gespecialiseerd in de verpleegkundige kindzorg buiten het ziekenhuis. De vereniging BINKZ is opgericht om de belangen van haar leden te behartigen en om de kennis omtrent de integrale zorg voor het (ernstig) zieke kind in het gehele netwerk van zorg en ondersteuning te ontwikkelen en te delen.

MISSIE

De missie van de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) is drieledig:

  • De branchevereniging BINKZ vertegenwoordigt de sector in het contact met relevante partijen waaronder overheden, politiek en verzekeraars. Daarnaast faciliteert BINKZ de verbinding tussen de leden, de ouders en kind en de vele andere disciplines die bij de zorg voor kind en gezin betrokken zijn.
  • De branchevereniging BINKZ voelt zich verantwoordelijk voor het bieden van betaalbare professionele, kwalitatief hoogwaardige zorg van het (ernstig) zieke kind en zijn/haar gezin waarbij een gezond rendement voor de zorgorganisaties geborgd is.
  • De branchevereniging BINKZ streeft na dat de integrale kindzorg op een goede wijze is gepositioneerd in de kwaliteits- en bekostigingskaders, en toegankelijk is voor kinderen/ouders en met een faire bekostiging voor de zorgaanbieder.

VISIE

De branchevereniging BINKZ zet zich in voor een zorgvuldige implementatie van de kwaliteitsstandaard en mogelijke systeemwijzigingen, zoals inkoop voorwaarden voor de zorg voor het (ernstig) zieke kind en de omgeving. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de ketenpartners om te komen tot een verantwoorde en betrouwbare implementatie van integrale kindzorg.

Om kwalitatief hoogwaardige zorg mogelijk te maken zal de branchevereniging de groei van het aanbod van gekwalificeerde kinderverpleegkundigen bevorderen en stimuleren.
De branchevereniging behartigt de zakelijke en inhoudelijke belangen van haar leden door afspraken te maken met overheden, zorgverzekeraars en ketenpartners om passende, flexibele en betaalbare zorg voor ieder (ernstig) ziek kind bereikbaar te maken en te houden.

De missie en visie van BINKZ hebben nader invulling gekregen in het strategisch beleid van de branchevereniging.