Publicaties

SAMEN OP WEG NAAR GEZONDE ZORG VOOR ERNSTIG ZIEKE KINDEREN

In 2015 startte de herziening Langdurige Zorg (HLZ), waarbij de zorg  die uit de Algemeen Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) werd bekostigd, overging naar de de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Dit is het moment om (ernstig) zieke kinderen te geven waar zij recht op hebben: een absoluut centrale positie.

Om (ernstig) zieke kinderen deze centrale positie te geven is het rapport‚ ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’ opgesteld.

Het rapport is tot stand gekomen door een unieke samenwerking van onderstaande partijen:

  • Stichting Kind en Ziekenhuis,
  • Stichting PAL,
  • V&VN Kinderverpleegkunde,
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK),
  • Kwaliteitsgroep Kinderthuiszorgorganisaties Nederland,
  • Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) en
  • Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA).

Daarnaast is ook de betrokkenheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, en Zorgverzekeraars Nederland van grote waarde geweest voor de totstandkoming van de inhoud van het rapport.

Het rapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’ is het vervolg op het rapport ‘Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg’.

Via een schrijven geeft Staatssecretaris van Rijn een reactie op het rapport “samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen”. Van Rijn geeft aan tegemoet te komen aan het rapport. Lees hier de reactie van staatssecretaris van Rijn.