Zorg met kwaliteit

Een speerpunt van de BINKZ is de kwaliteit van de geleverde zorg te vergroten door de zelfredzaamheid van kind en gezin te verbeteren. De klanttevredenheid van de onze leden toevertrouwde kinderen en gezinnen is een belangrijke indicatie voor het beoordelen van de kwaliteit van de geleverde dienstverlening en zorg.

BINKZ organiseert onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoeken voor haar leden. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt als benchmark. De benchmark omvat de onderdelen als verpleegkundige zorg en pedagogisch klimaat communicatie, organisatie en medewerkers.

Het doel van de benchmark is om de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk te maken. Primair dient de benchmark hierbij voor het eigen kwaliteitsbeleid van de organisaties. De leden gebruiken de spiegelinformatie uit de benchmark om hun beleid te evalueren en waar mogelijk in overleg met hun cliënten te verbeteren.

In 2015 heeft de eerste benchmark plaats gevonden. De leden scoorden gemiddeld een 8,2 voor de kwaliteit van de geleverde zorg. In 2019 zal een nieuwe meting worden verricht.