Nieuws

 • Financiering kinderpalliatieve zorg.

  Financiering kinderpalliatieve zorg.

  De handreiking financiering palliatieve zorg 2021 is uitgebreid met kinderpalliatieve zorg. Op Palliaweb kunt u meer lezen over de handreiking via palliaweb.nl/nieuws/2020/handreiking-financiering-palliatieve-zorg-2021-uit U kunt de de volledige tekst van de handreiking financiering palliatieve zorg 2021 ook hier direct downloaden als … lees verder
 • Stappenplan verpleegkundige zorg in eigen omgeving

  Stappenplan verpleegkundige zorg in eigen omgeving

  Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK) en de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) hebben – in nauwe samenwerking met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) – een stappenplan gemaakt ten behoeve van de kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis ten tijde van de Corona-uitbraak. … lees verder
 • Vragenlijst Coronavirus: welke gevolgen heeft dit voor jouw kind?

  Vragenlijst Coronavirus: welke gevolgen heeft dit voor jouw kind?

  Het Coronavirus vormt het gesprek van de dag. Iedereen heeft ermee te maken, hoewel de effecten voor de een minder ingrijpend zullen zijn dan voor de ander. In de zorg worden verschillende maatregelen genomen. Zo bereiden ziekenhuizen zich voor op … lees verder
 • Reactie jeugdbranches op afspraken Rijk en VNG over Coranacrisis

  Reactie jeugdbranches op afspraken Rijk en VNG over Coranacrisis

  Reactie jeugdbranches op afspraken Rijk en VNG ‘Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning’ Lees verder op: www.vgn.nl/nieuws/reactie-jeugdbranches-op-afspraken-rijk-en-vng-coronacrisis-financiele-duidelijkheid-jeugdzorg-en lees verder
 • Reactie feitelijke onjuistheden brief BVIKZ 28 maart 2020

  Reactie feitelijke onjuistheden brief BVIKZ 28 maart 2020

  Kind & Ziekenhuis, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, V & VN Kinderverpleegkunde, Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ) en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg betreuren ten zeerste dat de BIVKZ zaterdag 28 maart jl. met een schrijven naar buiten is gekomen richting hun leden … lees verder
 • Brief voor ouders over Corona virus

  Brief voor ouders over Corona virus

  Geachte ouder(s)/verzorger(s), De maatregelen en de zorgen die u als ouder heeft omtrent het coronavirus legt een extra druk op u als ouder. Verpleegkundig kinderdagverblijven zijn (deels) gesloten, respijtzorg is niet altijd mogelijk en de vraag of het veilig is … lees verder
 • Standpunt BINKZ met betrekking tot PBG indicatiestellling

  Standpunt BINKZ met betrekking tot PBG indicatiestellling

  De laatste weken is er veel te doen rondom de PGB indicatiestelling voor de kindzorg. BINKZ is hierin van mening dat de problemen voort te komen uit het doorvoeren van een aanpassingen in de diverse PGB reglementen. Hierdoor komen ouders … lees verder
 • Vacature voorzitter BINKZ

  Vacature voorzitter BINKZ

  De Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) heeft een uitdagende functie open en wel die van voorzitter. BINKZ is de branchevereniging die zich sterk maakt voor de integrale kinderverpleegkundige zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving. Leden van de Branchevereniging … lees verder
 • Afscheid van Jacob Hofdijk

  Afscheid van Jacob Hofdijk

  Op 20 september 2019 heeft Jacob Hofdijk afscheid genomen als voorzitter van de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ). Jacob heeft zich voor de Vereniging Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) en daarna voor BINKZ afgelopen jaren buitengewoon ingezet ten behoeve van Integrale Kindzorg in … lees verder
 • Naamswijziging opleiding kinderverpleegkundige per 1 augustus 2018

  Naamswijziging opleiding kinderverpleegkundige per 1 augustus 2018

  Op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per 1 augustus 2018 de opleidingsnaam van de kinderverpleegkundige extramurale zorg gewijzigd in kinderverpleegkundige. Vanaf dat moment zal er sprake zijn van één diplomatitel met twee uitstroomprofielen namelijk ‘intramurale … lees verder