Nieuws

 • Intervisie bijeenkomsten voor kinderverpleegkundigen

  Intervisie bijeenkomsten voor kinderverpleegkundigen

  Kinderverpleegkundigen die kinderverpleegkundige zorg in de thuissituatie verlenen vormen een selecte groep wijkverpleegkundigen met bijbehorende specifieke kennis en vaardigheden. Zij vervullen een belangrijke rol bij de zorg voor zieke kinderen in de thuissituatie. Naast de rol van zorgverlener vervullen zij … lees verder
 • PREM Kindzorg: ervaringsvragen die aansluiten bij de beleving van ouders en kind.

  PREM Kindzorg: ervaringsvragen die aansluiten bij de beleving van ouders en kind.

  Branchevereniging Integrale KindZorg en Stichting Kind en Ziekenhuis zijn verheugd dat vanaf 1 juni 2021 de PREM Kindzorg officieel in gebruik genomen kan worden en hiermee recht doet aan de zorg voor kinderen die verpleging en verzorging nodig hebben. In … lees verder
 • Martin Saes nieuwe voorzitter BINKZ

  Martin Saes nieuwe voorzitter BINKZ

  Het bestuur van Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ) is zeer verheugd met de aanstelling van Martin Saes als nieuwe voorzitter. Op de Algemene Ledenvergadering stemde de leden in met zijn voordracht. In de bijlage kunt u meer lezen over wie Martin … lees verder
 • Financiering kinderpalliatieve zorg.

  Financiering kinderpalliatieve zorg.

  De handreiking financiering palliatieve zorg 2021 is uitgebreid met kinderpalliatieve zorg. Op Palliaweb kunt u meer lezen over de handreiking via palliaweb.nl/nieuws/2020/handreiking-financiering-palliatieve-zorg-2021-uit U kunt de de volledige tekst van de handreiking financiering palliatieve zorg 2021 ook hier direct downloaden als … lees verder
 • Stappenplan verpleegkundige zorg in eigen omgeving

  Stappenplan verpleegkundige zorg in eigen omgeving

  Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK) en de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) hebben – in nauwe samenwerking met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) – een stappenplan gemaakt ten behoeve van de kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis ten tijde van de Corona-uitbraak. … lees verder
 • Vragenlijst Coronavirus: welke gevolgen heeft dit voor jouw kind?

  Vragenlijst Coronavirus: welke gevolgen heeft dit voor jouw kind?

  Het Coronavirus vormt het gesprek van de dag. Iedereen heeft ermee te maken, hoewel de effecten voor de een minder ingrijpend zullen zijn dan voor de ander. In de zorg worden verschillende maatregelen genomen. Zo bereiden ziekenhuizen zich voor op … lees verder
 • Reactie jeugdbranches op afspraken Rijk en VNG over Coranacrisis

  Reactie jeugdbranches op afspraken Rijk en VNG over Coranacrisis

  Reactie jeugdbranches op afspraken Rijk en VNG ‘Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning’ Lees verder op: www.vgn.nl/nieuws/reactie-jeugdbranches-op-afspraken-rijk-en-vng-coronacrisis-financiele-duidelijkheid-jeugdzorg-en lees verder
 • Reactie feitelijke onjuistheden brief BVIKZ 28 maart 2020

  Reactie feitelijke onjuistheden brief BVIKZ 28 maart 2020

  Kind & Ziekenhuis, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, V & VN Kinderverpleegkunde, Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ) en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg betreuren ten zeerste dat de BIVKZ zaterdag 28 maart jl. met een schrijven naar buiten is gekomen richting hun leden … lees verder
 • Brief voor ouders over Corona virus

  Brief voor ouders over Corona virus

  Geachte ouder(s)/verzorger(s), De maatregelen en de zorgen die u als ouder heeft omtrent het coronavirus legt een extra druk op u als ouder. Verpleegkundig kinderdagverblijven zijn (deels) gesloten, respijtzorg is niet altijd mogelijk en de vraag of het veilig is … lees verder
 • Standpunt BINKZ met betrekking tot PBG indicatiestellling

  Standpunt BINKZ met betrekking tot PBG indicatiestellling

  De laatste weken is er veel te doen rondom de PGB indicatiestelling voor de kindzorg. BINKZ is hierin van mening dat de problemen voort te komen uit het doorvoeren van een aanpassingen in de diverse PGB reglementen. Hierdoor komen ouders … lees verder